معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

نشست کارشناس اداره مشاوره در خوابگاه دانشجویان.

نشست کارشناس اداره مشاوره در خوابگاه دانشجویان. طی نشست صمیمانه کارشناس اداره مشاوره در خوابگاه ولایت و با توجه به ایام امتحانات دانشجویان ، آقای عبدالرضا مباشری مطالبی در خصوص روش صحیح مطالعه"پسخبا"(پیش خوانی، سوال کردن، خواندن، به خود پس دادن،آزمون) و روش برنامه ریزی صحیح در این فصل به دانشجویان ...

بررسی آیین نامه همتایاران سلامت روان دانشجویان طی نشست صمیمانه معاونت فرهنگی و دانشجویی با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

بررسی آیین نامه همتایاران سلامت روان دانشجویان طی نشست صمیمانه معاونت فرهنگی و دانشجویی با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی: طبق دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجرای آیین نامه همتایاران سلامت روان دانشجویان، نشست صمیمانه معاونت فرهنگی و دانشجویی با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در تاریخ19خرداد95 ...

کارگاه آموزشی روانشناسی با حضور استاد علی بیگ در دانشگاه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی روانشناسی با حضور استاد علی بیگ در دانشگاه برگزار گردید. به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان روز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه   كارگاه آموزشی شكست عاطفی و افت تحصیلی با سخنرانی استاد برجسته كشوری آقای دكتر مرتضی علی بیگ دكترای تخصصی روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم ...

کارگاه مهارتهای گوش دادن فعال و همدلی ویژه دانشجویان جدیدالورود

کارگاه مهارتهای گوش دادن فعال و همدلی ویژه دانشجویان جدیدالورود به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی: کارگاه مهارتهای گوش دادن فعال و همدلی ویژه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 94 به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان طی 2 روز در تاریخ های 8و11اسفندماه برگزار گردید. در ...

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار کرد:کارگاه آموزشی"اعتماد به نفس کودکان"

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار کرد:کارگاه آموزشی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان طی 2 روز متوالی مورخ11و12بهمن ماه1394 اقدام به برگزاری"کارگاه اعتماد به نفس کودکان" وپژه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسانمود. خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان مدرس این کارگاه بیان داشتند:هر ...

کارگاه آموزشی "آشنایی با آسیبهای روانشناختی " در سالن حکمت 1 برگزارگردید .

کارگاه آموزشی روز چهارشنبه مورخ 94/10/23 ، کارگاه آموزشی "آشنایی با آسیبهای روانشناختی " ویژه ناظمه های خوابگاهها در سالن حکمت 1 برگزارگردید . در ابتدا خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در این راستا بیان نمودند ارتباط مناسب با نسل جدید و ...