معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد. به گزارش مفدا- فسا: کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان پزشکی ورودی ۹۶ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار گردید.  خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن معرفی ...

کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام برگزار شد

کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام برگزار شد به گزارش مفدا- فسا:  کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام آن ها  در تاریخ ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی فسا در دو نوبت برگزار گردید. در ابتدا خانم طاهره  بهرامی کارشناس اداره مشاوره ضمن خیرمقدم به والدین ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان ویژه اساتید و عموم کارکنان برگزار گردید

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان ویژه اساتید و عموم کارکنان برگزار گردید   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و  اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا، کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان توسط والدین، ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار گردید. خانم مریم معصومی کارشناس اداره مشاوره و سلامت ...

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا؛ در راستای ارتقای سطح شادی، نشاط و تحرک در بین دانشجویان، اجرای بازی های فکری و تمرکزی می تواند نقش بسزایی داشته داشد

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا؛ در راستای ارتقای سطح شادی، نشاط و تحرک در بین دانشجویان، اجرای بازی های فکری و تمرکزی می تواند نقش بسزایی داشته داشد خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا ضمن اشاره به اهمیت وجود شادی و تحرک در بین دانشجویان بیان داشت: یکی از مهم ترین عوامل سلامت جامعه، شادی است و بدون شادابی و نشاط فعالیت های انسان به نتیجه نمی رسد. وی ...

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا ؛ کارگاه آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی" ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا ؛ کارگاه آموزشی به گزارش مف دا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه سرپرستان خوابگاه ها برگزار گردید. در این کارگاه آقای کریم سروی، کارشناس ارشد روانشناسی در خصوص موضوعات کلیدی همچون ...

برگزاری اولین مراسم قرعه کشی طرح پایش سلامت روان دانشجویان CAQ در دانشگاه علوم پزشکی فسا

 برگزاری اولین مراسم قرعه کشی طرح پایش سلامت روان دانشجویان CAQ در دانشگاه علوم پزشکی فسا به گزارش مف دا- فسا: به پاس همراهی صمیمانه دانشجویان شرکت کننده دانشگاه علوم پزشکی فسا در پروژه ملی پایش سلامت روان، مراسم قرعه کشی دانشجویان با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید. دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن تقدیر ...