معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اهداف گروه همیار مشاور

	اهداف گروه همیار مشاور اهداف گروه همیار مشاور:  همکاری با اداره مشاوره در جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان بعنوان نمونه( برگزاری کارگاه های آموزشی، بحث های گروهی با موضوعات مختلف، برگزاری سمینارها و جلسات نقد فیلم، معرفی دانشجویان نیازمند به مشاوره و سلامت روان دانشجویان) درصورت ...

ادامه طرح بزرگ صبحانه هماهنگ

ادامه طرح بزرگ صبحانه هماهنگ به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: روز شنبه مورخ 1/9/1393، انجمن خیریه دانشجویی باران، طرح صبحانه هماهنگ را طبق روال قبل برگزار نمود. صبح امروز، مدرسه ابتدایی دخترانه شهید عزیزی میزبان دانشجویان انجمن خیریه دانشجویی باران بود. این طرح كه ...

پیام اداره مشاوره به دانشجویان جدیدالورود

پیام اداره مشاوره به دانشجویان جدیدالورود به حریم دانش اندوزی و مهرورزی، دانشگاه خوش آمدید.   دو یار مهر از راه رسید تا فضا از عطر مهر پیامبرگونه ی معلمان سرشار شود.   دانشگاه كانون جوشش آفرینندگی و نوآوری است و دانشگاهیان، رهنوردان گذر از مرزهای دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. ...

صدور گواهی استاد مشاور فرهنگی

	صدور گواهی استاد مشاور فرهنگی به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: به اطلاع كلیه اساتید محترم می رساند، جهت دریافت گواهی استاد مشاور فرهنگی و اخذ امتیاز مربوطه، با همراه داشتن مدارك مورد نیاز به دفتر " معاونت دانشجویی و فرهنگی" مراجعه نمایند. مدارك مورد نیاز: فرم های پرشده ...