معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

برنامه حضور مشاوران

مشاوره تلفنی:

تمام روزهای هفته شنبه تاچهارشنبه ساعت 7:30صبح تا15عصر

 

شماره تماس   07312216301  

مشاوره حضوری:

مراجع به دفاترمشاوره ،مشاوره خوابگاه هاودانشگاه روزهای هفته از شنبه تاچهارشنبه .

معرفی مشاوران فعال دردانشگاه علوم پزشكی فسا

1-الهام دیده روشن                       كارشناس ارشد روان شناس بالینی

مسوول مركزمشاوره

2-آمنه كجوری                              كارشناس ارشدروان شناسی عمومی

كارشناس مشاوره

3-عبدالرضا مباشری                 كارشناس روان شناس بالینی

كارشناس مشاوره

4-دكتر آروین هدایتی                               روانپزشك

*ساعت حضورخانم دكترفقط دوشنبه ها

ساعت حضورمشاورین درخوابگاه های دانشجویی

خانم دیده روشن           1روزدرهفته

آقای مباشری             1روزدرهفته