معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

ارتباط با ما

در دین مبین اسلام اهمیت راهنمایی و مشاوره در تمام دوران زندگی به خصوص در دوره نوجوانی و جوانی بر همگان واضح و آشكار است .هدف از تأسیس مركز راهنمایی و مشاوره در دانشگاه علوم پزشكی را می توان به طور كلی ارائه خدمات بیشتر اطلاع رسانی و كمك به دانشجویان و كاركنان این دانشگاه در زمینه های مختلف : اجتماعی ،خانوادگی ، عاطفی ، روحی  روانی ، تحصیلی ، ازدواج ، شخصیتی ، تربیتی و ... دانست .در ارتباط مشاوره ای كه در مصاحبه با مراجع ایجاد می شود ، مشاور می كوشد به مراجع كمك كند تا او هر چه بیشترخود را بشناسد و همچنین بتواند با كسب بینش واقعی در برخورد با مشكلات حال و آینده اش تصمیم گیرنده موفقی باشد.

معرفی كاركنان:

 

الهام دیده روشن كارشناس ارشد روان شناسی عمومی
سمت: مسئول مركزمشاوره
عبدالرضا مباشری كارشناس روان شناس بالینی
سمت: كارشناس مشاوره
آمنه كجوری كارشناس ارشدروان شناسی عمومی
سمت: كارشناس مشاوره
طاهره بهرامی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان
مریم معصومی کارشناس ارشد مشاور خانواده
سمت: کارشناس مشاوره خوابگاه های دانشجویی خواهران