معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

کانون هلال احمر

کانون هلال احمر معرفی کانون دانشجویی هلال‌احمر اهداف: الف ـ تربیت و آموزش دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه ب ـ ایجاد حس تعاون و نیکوکاری بین جوانان دانشجو و کمک به وفاق و ...