معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

کانون های فرهنگی

اهداف کانون عفاف و حجاب پرنیان :

ترویج و آموزش فرهنگ عفاف در محیط دانشگاه

 1. کار بر روی مسئله حجاب با هدف تبیین ضرورت حجاب، ارائه شناختی صحیح از حجاب، آسیب شناسی پیامدهای عدم رعایت حجاب
 2. بررسی گسترده عفاف و ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ ناب در محیط دانشگاه

بررسی روابط با هدف :

 • ترویج و آموزش روابط صحیح
 • شرح وظایف کانون:
 • تشکیل کارگروهها
 • برگزاری همایش و سمینار
 • برگزاری جلسات هم اندیشی
 • برگزاری مسابقات
 • تبلیغ عمومی
 • مشاوره فرهنگی دانشجویان در موضوع حجاب
 • تهیه CD  و جزوات آموزشی