معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ27 مهرماه1395 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدا دکتر مجید نقدی دبیر شورای نظارت دانشگاه بیان داشت: تاسیس و راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی می تواند بر پویا نمودن فعالیت های علمی تاثیر گذار باشد لذا همه ما مسئولیم در راه اندازی انجمن های علمی همت خود را به کار بندیم.

در ادامه خانم خدیجه خیراتی کارشناس کمیته شورای نظارت دانشگاه بر انجمن های علمی دانشجویی در خصوص اساسنامه انجمن علمی پزشکی مطالبی بیان نمود.

وی در ادامه ابهامات و ایرادات اساسنامه را مطرح کرد و در خصوص اصلاح آن پیشنهادات لازم را بیان داشت.

گفتنی است در این جلسه دکترآوا سلطانی حکمت نماینده تام الاختیار رئیس دانشکده پزشکی، دکتر عباس عبداللهی عضو هیئت علمی کمیته نظارت بر انجمن علمی دانشکده پزشکی و آقای علی نعمتی نماینده هیئت موسس انجمن علمی دانشجویی پزشکی حضور داشتند.