معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

سازمان جهاد دانشگاهی در نظر دارد اقدام به برگزاری ششمین آیین اعطای تندیس فداکاری دانشجویان ایران نماید.

در این آیین از گروه های دانشجویی یا دانشجویانی که در عرصه های محیط زیست، اهدای خون، اهدای عضو، حمایت از کودکان خیابانی، اکرام ایتام ، پیشگیری از بیماری ها و معلولیت ها و توانبخشی به معلولان، حمایت از افراد بی بضاعت و نیازمند، ایثار و شهادت و دفاع از کیان میهن اسلامی، آبادانی کشور به ویژه سازندگی مناطق محروم، امدادرسانی در حوادث طبیعی و غیر مترقبه، حضوری فعال و داوطلبانه داشته اند با اعطای تندیس و لوح تقدیر قدردانی به عمل می آید.

با توجه به برگزاری این آیین نامه در نیمه آذرماه سال جاری در دانشگاه تهران، خواهشمند است دانشجویان حائز شرایط جهت نام نویسی تا 25 آبان ماه به اداره فرهنگی مراجعه نمایند.