معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه کمیته برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور  دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و قائم مقام ریاست دانشگاه در کمیته انتخاب دانشجوی نمونه،  دکتر مجتبی فرجام معاون پژوهشی دانشگاه،  مهندس مجتبی وردیان مدیر آموزشی دانشگاه، آقای جواد جمشیدی عضو هیئت علمی کمیته دانشگاهی جشنواره ، دکتر افسانه قاسمی و  خانم خیراتی کارشناس جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا دکتر مجید نقدی در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره در دانشگاه و رقابت شدید دانشجویان در وزارت خانه تاکید داشته و خواستار هرچه باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره شدند.

در ادامه  خانم خدیجه خیراتی با توضیح و تحلیل شیوه نامه و آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه ایرادات و موانع موجود را مطرح نموده و در پایان کلیه اعضا به ارائه پیشنهادات و نظرات خود در برگزاری جشنواره نمونه پرداختند.