معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران
  • برپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی بارانبرپایی غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران

بار دیگر غرفه انار به همت انجمن خیریه دانشجویی باران در محل كافی شاپ دانشگاه برپا گردید.

در این غرفه، تمامی محصولات انار و كیك عرضه شد.

نمایشگاه پوستر از برنامه های خیریه این انجمن ، یادداشت دلنوشته و توزیع بروشور معرفی انجمن از دیگر بخش های این غرفه بود.