معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر
  • بازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویربازدید رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از غرفه خیریه انار در قاب تصویر

همزمان با حضور دکتر محمدمهدی بحرالعلوم رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا، انجمن خیریه دانشجویی باران غرفه انار را برپا کردند.

در این غرفه که محصولات انار عرضه می شود با هدف کمک به نیازمندان برپا شد.

دکتر بحرالعلوم طی بازدید از این غرفه خاطر نشان کرد:تقویت روحیه کمک به هم نوع از طریق برنامه ها تقویت می شود و توسعه می یابد.