معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا، انجمن علمی دانشجویی پرستاری با همکاری انتشارات اندیشه رفیع تهران نمایشگاهی در تاریخ 3 آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی فسا برپا کرد.

این نمایشگاه که تا 17 آبان ماه دایر بود،با اهدا قریب به 8 میلیون تومان کتاب علمی و مرجع به کتابخانه دانشگاه به کار خود پایان داد.

گفتنی است آقای دکتر حسام الدین علامه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در نشست دبیران انجمن های علمی دانشجویی که در آبان ماه 95 در شیراز برگزار شد، ضمن تقدیر از دبیران فعهال انجمن های علمی دانشجویی، از دبیر انجمن علمی دانشجویی پرستاری فسا آقای محمد طه سهیلی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز به پاس فعالیت ها و تلاش های مستمر جهت تشکیل انجمن علمی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی فسا تقدیر و تشکر کرد.