معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

انجمن علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت تبیین رشته های مختلف تخصصی، برنامه بازدید دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی از بخش های بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا را برنامه ریزی کردند.

در ابتدای جلسه توجیهی، آقای اهورا صالحی دانشجوی استعداد درخشان رشته پزشكی ورودی سال 91 توضیحاتی با محوریت آشنایی دانشجویان جدید الورود با رشته های تخصصی پزشکی و فرصت های تحصیلی بیان کرد. وی در ادامه به اهمیت شاخه های گوناگون تخصصی پزشکی و همچنین اهمیت فراگیری مباحث علوم پایه در بالین اشاره کرد.

سپس آقای علی نعمتی دانشجوی رشته پزشکی ودبیر انجمن علمی در مورد برنامه های آینده و اهداف این انجمن نکاتی بیان داشت.

پس از جلسه ی توجیحی، دانشجویان در محل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا حاضر شدند.

آقایان مرتضی کرمی منش و اهورا صالحی از دانشجویان رشته پزشکی ضمن بازدید دانشجویان جدیدالورود از بخش های داخلی، جراحی مردان، اطفال و نوزادان توضیحات تکمیلی را بیان داشتند.