معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا ، سرپرست اداره قرآن و عترت دانشگاه در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت از کارکنان این معاونت که در مسابقات قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی حائز مقام شده بودند، تقدیر کرد .

در این مراسم معاون بهداشت دانشگاه، دکتر مجید نجفی با اشاره به نقش محوری قرآن در زندگی انسان بیان داشت: برگزیدگان قرآنی در بین کارمندان به عنوان سفیران قرآن، در عمل الگو و در محیط کاری مبلغان قرآن هستند.

خانم ها نجمه طبری ، زینب همت دار ، فاطمه فیروزی ، کیمیا پاکدامن و آقایان روح ا.. ارشدی نژاد و حسین محمدی فر برگزیدگان قرآنی معاونت بهداشت هستند که با حضور معاون بهداشت دانشگاه از آنها تقدیر به عمل آمد.