معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

جهت بهره مندی و آگاهی از دستورالعمل برگزاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، تیتر 10 به پیوست مراجعه نمایید.

اهداف جشنواره:

1. حساس سازی فضای دانشگاه نسبت به گفتمان های موجود در جامعه شامل: اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی- ایرانی
رشد و پیشرفت، برجام و پسابرجام و چگونگی ارتباط عزتمندانه با جهان، ترویج حقوق شهروندی و کرامت انسانی
2. توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی و تشویق به انتشار منظم و در قالب برنامه ریزی بلندمدت
3. توجه به ظرفیت های نشریات دانشجویی برای ارتقای روزنامه نگاری تخصصی از طریق معرفی چهره های مؤثر
نشریات دانشجویی به نظام رسانه ای کشور و ارتقای روزنامه نگاری علمی به عنوان یک رویه پذیرفته شده در
دانشگاه ها

و...

پیوست ها:

nashriyat.pdf حجم فایل:580.40 کیلوبایت