معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • جشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویرجشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویر
  • جشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویرجشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویر
  • جشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویرجشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویر
  • جشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویرجشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویر
  • جشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویرجشن انجمن خیریه دانشجویی باران به روایت تصویر

دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به بزرگداشت روز دانشجو و تکریم دانشجویان فعال و پویا در سطح دانشگاه بیان داشت: اهداف پیش روی انجمن های خیریه مسلما متعالی است و تلاش در این راه جز سعادت و موفیت نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر هر فردی با در نظر گرفتن اهداف خود، دست بکار شود، اقدام کند و در این راه با تلاش حرکت کند حقیقتا به آرمان های خود می رسد.