معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

آثار این نمایشگاه به هشتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.

گفتنی است ساعت کار این نمایشگاه صبح ها از ساعت 13-9 و بعد از ظهر ها از ساعت 19-14 می باشد و کلیه هنرمندان و هنر دوستان می توانند از این نمایشگاه بازدید نمایند.