معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشگاه روز سه شنبه بیست و هشتم دیماه با حضور اعضاء در محل دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه استفساریه های جدید وزارت متبوع قرائت گردید و در راستای برنامه ریزی هر چه بهتر و ارتقاء نشریات دانشجویی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است در آستانه برگزاری جشنواره کشوری نشریات و رسانه "تیتر 10 " تصمیماتی اتخاذ گردید.

در این جلسه تعداد چهار مجوز "مدیر مسئولی" و "سردبیری " برای نشریات"کارینو" و "شوق پرواز" صادر و در ادامه جلسه و طبق روال گذشته تعداد یک فقره نشریه و یک فقره پمفلت اطلاع رسانی مورد نقد و بررسی محتوایی قرار گرفت .