معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا - فسا:

هیئت ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان فارس با توجه به ماموریت بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی در توسعه و ترویج فرهنگ نماز و با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، عملکرد دستگاه های اجرایی استان در عرصه توسعه و ترویج فرهنگی اقامه نماز را بر مبنای نظام جامع ارزیابی مورد بررسی قرار داده است، بر این اساس هیئت مذکور ضمن قدردانی از فرهیختگان جامعه، مدیران، کارکنان و دیگر مروجان نماز، نتایج ارزیابی فعالیت های سال ۱۳۹۴ دستگاه های اجرایی مشمول نظارت استان را با توجه به بازدیدهای به عمل آمده، حضور فعال رابطین نماز و نتایج گزارش های واصله به ویژه تکمیل نمودن برگ های خودارزیابی ارسالی از ادارات اعلام نموده است،  که نتیجه آن دستگاه با عرض تبریک و آرزوی توفیق به دانشگاهیان علوم پزشکی فسا شایسته تقدیر می باشد.