معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

با استعانت از خداوند منان، اولین جلسه شورای اطلاع رسانی با حضور معاونت فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، مدیر اداره فرهنگی، سرپرست اداره فرهنگی، سرپرست اداره تربیت بدنی و مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه دکتر مجید نقدی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت امر اطلاع رسانی و حرکت نوین بارگذاری مف دا بصورت یکپارچه در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بیان داشت: یکسازی سازی وب سایت های خبری و اطلاع رسانی مف دا سبب شده است که کلیه دانشگاه ها از وحدت رویه برخوردار باشند و انعکاس اقدامات و فعالیت ها پر رنگ تر در تمامی حوزه ها به چشم خورد.

وی افزود: هفته نامه مف دا نیز گامی مهم جهت انعکاس اخبار و فعالیت های فرهنگی و دانشجویی است.

دکتر نقدی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل شورای اطلاع رسانی عنوان کرد: با تشکیل این شورا فعالیت های فرهنگی، دانشجویی، مشاوره و تربیت بدنی منسجم تر شده است و جهت انعکاس خبری و هماهنگی های بین بخشی می توان از پیشنهادات شورای اطلاع رسانی کمک گرفت.

در ادامه اعضا در خصوص فعال تر نمودن اقدامات و انعکاس آن در وب سایت خبری مف دا- فسا، کانال خبری مف دا- فسا و هفته نامه مف دا پیشنهاداتی ارائه کردند.

گفتنی است طی هماهنگی با مسئولین روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، آیین نامه شورای اطلاع رسانی ظرف یک ماه آینده به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.