معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر
  • طرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویرطرح بزرگ رویش در دانشگاه علوم پزشکی فسا در قاب تصویر

دکترمجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تبریک دهه مبارک فجر و ورود دانشجویان به مهد علم در خصوص اهمیت طرح بزرگ رویش نکاتی بیان کرد. وی در ادامه در خصوص ویژه برنامه های اجرایی طرح رویش مطالبی عنوان کرد و از اهمیت اقدامات فرهنگی سخن گفت.