معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه کارشناسان و رابطین فرهنگی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی دانشگاه حضور اعضا در سالن نحوی تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، هدف از تشکیل جلسات کارشناسان فرهنگی و رابطین فرهنگی را ارتقای حوزه فرهنگی در تمامی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ذکر کرد و اذعان داشت که درجشنواره های وزین وزارت بهداشت بخش عظیمی از این فعالیتها به کارکنان و اساتید اختصاص یافته که نشان از لزوم همکاری دانشگاهیان در این جشنواره هاست.

وی ضمن اظهار امیدواری تاکید کرد: انشاالله با استعدادهای خوب دانشگاهیان این دانشگاه مقام های کشوری متعددی کسب  خواهد شد.

دکتر نقدی در ادامه خواستار فعالیت بیشتر در فعالیتهای فرهنگی شد.

در ادامه خانم خدیجه خیراتی سرپرست اداره تعالی فرهنگی و مسئول پایش عملکرد برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی ضمن خوش آمد گویی به حضار در خصوص اهمیت حضور کارشناسان و رابطین فرهنگی در حوزه های کاری خود تاکید داشت و افزود: در خصوص ارائه پیشنهادات کارشناسان و رابطین فرهنگی جهت بهبود وضعیت فرهنگی معاونت و حوزه کاری خود فرم های مخصوص طراحی شده است.

سپس آقای علی کوهی مسئول ستاد اقامه نماز بیمارستان ولی عصر(عج)، در خصوص اقامه نماز و اهمیت این فریضه الهی تأکید کرد و عنوان داشت: جذاب کردن فضای اقامه نماز سبب ارتقای فرهنگی این امر مهم خواهد شد و در کنار این فریضه الهی میتوان فرهنگ را گسترش داد.