معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن
  • حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش مف دا- فسا ؛ جمعه ٢٢ بهمن ماه مردم ولایت مدار و انقلابی شهرستان فسا حماسه ای دیگر آفریدند و دانشگاهیان علوم پزشکی فسا همگام و دوشادوش مردم شریف، با حضور پرشور خود در راهپیمایی دشمن شکن و عظیم ٢٢ بهمن ماه شرکت کردند.