معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مفدا فسا، رییس، معاونان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا از غرفه‌های ارائه توانمندی فصل نو- فصل نشاط علمی، انجمن‌های علمی دانشجویی این دانشگاه بازدید کردند.

این غرفه‌ها به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن الحاقی دانشگاه واقع در طبقه همکف برپا شد.

دکتر علیرضا عسکری، رییس دانشگاه ضمن بازدید از این غرفه‌ها، از عملکرد انجمن‌های علمی ابراز خرسندی کرد و گفت: فعالیت‌های انجمن‌های علمی در جهت ارتقای سطح دانش دانشجویان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های علمی حایز اهمیت است.

وی ادامه داد: با توجه به گسترده شدن فعالیت انجمن‌های علمی، انعکاس برنامه‌ها، جذب نیروی جدید و آشنا ساختن دانشجویان جدیدالورود با متدهای روز و تکنیک‌های تخصصی، از اقدامات مهم انجمن‌های علمی دانشجویی در این دانشگاه است.

عسکری ضمن قدردانی از تلاش دانشجویان فعال در این عرصه، به بررسی نقطه نظرات و مطالبات دانشجویان پرداخت.

دکتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز از همت تمامی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا قدردانی کرد و افزود: موفقیت‌های دانشگاه در گرو فعالیت‌های دانشجویان فعالی چون انجمن‌های علمی است.

گفتنی است، غرفه‌های ارایه توانمندی "فصل نو- فصل نشاط علمی" انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.