معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

پس از انتخابات انجمن علمی دانشجویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا، اعضای شورای مرکزی این انجمن تعیین شدند و فعالیت های خود را در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان آغاز کردند.

علی نعمتی دبیر انجمن علمی دانشجویی پزشکی بیان داشت: پس از اعطای ابلاغ اعضای شورای مرکزی این انجمن، طی جلسه معارفه، کلیه اعضای شورای مرکزی را به دانشجویان پزشکی دانشگاه معرفی نموده و هدف از تشکیل این انجمن علمی را شرح دادیم.

وی ادامه داد: فرم های عضوگیری نیز طراحی گردید و در اختیار دانشجویان قرار دادیم.سپس جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با محیط بالینی، برنامه بازدید از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا را تدارک دیدیم.

نعمتی تاکید کرد: با توجه به استقبال دانشجویان جدیدالورود از این برنامه، مقرر گردید، این قبیل بازدیدها نیز بطور مستمر از بخش های ویژه و تخصصی انجام پذیرد.

دبیر انجمن علمی دانشجویی پزشکی ادامه داد: از دیگر فعالیت های اجرا شده برگزاری کارگاه تزریقات بود که طی گروهبندی های انجام شده، دانشجویان توانستند از این کارگاه نیز بهره مند شوند.

وی در انتها ضمن اشاره به برگزاری غرفه ی ارائه توانمندی فصل نو- فصل نشاط علمی بخش انجمن علمی پزشکی یادآور شد، در این غرفه نیز توانستیم فرم های عضوگیری را بین دانشجویان توزیع کرده و انجمن علمی دانشجویی پزشکی را گسترش دهیم.