معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه کمیته ناظر با حضور اعضاء در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

در ابتدا دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه،   پیرامون آسیبها و مشکلات در حوزه نشریات نکاتی بیان داشت.

سپس ارزیابی محتوایی نشریات انتشار یافته با حضور صاحبان فرایند و برخی دانشجویان فعال در این حوزه انجام شد.

در ادامه ۲ فقره تقاضای رسیده به دبیرخانه کمیته مورد بحث و بررسی و صدور رأی قرار گرفت.