معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه ی  هماهنگی شورای مرکزی انجمن علمی هوشبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور دکتر حسن جمشیدی مدیر گروه هوشبری، اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و هیئت مؤسس برگزار شد.

در این جلسه طی  رای گیری، آقای سامان بازیار دانشجوی رشته هوشبری این دانشگاه با اتفاق آرا به عنوان دبیر انجمن انتخاب شد.

انتخاب معاون دبیر و دبیران ٥ کمیته ی ذکر شده در اساس نامه نیز انجام شد که به شرح ذیل می باشد :

خانم سیده مهشید هاشمیان به عنوان معاون دبیر

خانم فاطمه قنبری به عنوان دبیر کمیته پژوهشی

خانم زهرا اسلامی نژاد به عنوان دبیر کمیته فرهنگی

آقای محمد سامانی به عنوان دبیر کمیته اداری و نظارت

آقای محمد صادق تسلیم به عنوان دبیر کمیته آموزشی

آقای امیرعلی ابراهیم بابایی به عنوان دبیر کمیته روابط عمومی