معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل، ویژه دانشجویان بیهوشی و تکنولکژی جراحی برگزارشد.

در این کارگاه دکتر حسن جمشیدی مدیر گروه بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا، ضمن تعریف اخلاق حرفه ای و بیان شان و جایگاه آن، بر یکپارچگی و لزوم ارتباط تنگاتنگ تیم پزشکی تاکید کرد.

وی همچنین معیار های صحیح و برخی از آفت های اخلاق حرفه ای در میان اعضای اتاق عمل با ذکر مثال به دانشجویان معرفی نمود.

لازم به ذکر است که در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی آموزشی از واحدEDC اعطا شد.

کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه دانشجویان کارآموز پرستاری نیز توسط خانم الهه غضنفری دبیر کانون اخلاق حرفه ای در بیمارستان ولیعصر(عج ) فسا برگزار گردید.