معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

انجمن علمی دانشجویی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی فسا طرح پایش سلامت را در مصلی نماز جمعه فسا برگزار کرد.

در این طرح فشار خون وشاخص توده بدنی)  (BMI نمازگزاران توسط دانشجویان پایش شد .

این طرح که با استقبال  نمازگزاران  مواجه شد، گام بلندی در راستای ارتقای سلامت جامعه و  شناساندن انجمن علمی دانشجویی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عموم مردم برداشته شد