معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری محفل انس با شهدا در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا

محفل انس با شهدا به همت تشکل بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.