معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مفدا-فسا:

جلسه کمیته ناظربرنشریات دانشگاهی با حضور اعضا در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزارگردید.

در این جلسه تعداد هشت فقره تقاضا برای انتشار ۳ نشریه جدید و انجام تغییر در سه فقره از نشریات دانشگاه مورد طرح و بررسی قرار گرفت که با کلیه موارد مطرح شده موافقت لازم به عمل آمد.

گفتنی است در این جلسه و در ادامه ارزیابی محتوایی نشریات پس از چاپ، یک فقره از نشریات انتشار یافته مورد نقد و بررسی قرار گرفت.