معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مفدا-فسا:

نشست مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشگاهی با حضور معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

میران مسئول و سردبیران نشریات دانشگاهی مسائل و مشکلات موجود در حوزه نشریات دانشگاه را با معاون فرهنگی و دانشجویی و کارشناسان مربوطه به بحث و گفتگو نشستند.

در این نشست دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، ضمن تشکر از همکاری و زحمات کلیه دست اندر کاران این حوزه خواستار تلاش هر چه بیشتر به منظور کسب رتبه های قابل قبول در حوزه نشریات دانشگاهی شد.

وی افزود: با توجه به پتانسیل دانشجویان مدیر مسئول و سر دبیر نشریات،کانون آموزشی و نرم افزاری خاص نشریه نگاری تشکیل و به فعالیت بپردازند.

درادامه این نشست کارشناسان نشریات دانشگاهی و روابط عمومی معاونت نسبت به رعایت جوانب فنی و قانونی بر اساس دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی و اصول خبرنویسی و ارائه صحیح گزارش فعالیتها و اخبار این حوزه راهنمایی و سخنانی بیان داشتند.

در ادامه نشست پیرامون افزایش سطح کیفی و محتوایی نشریات دانشگاهی هم اندیشی ، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.