معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

داره قرآن وعترت روز پنج شنبه تاریخ 28/1/93 اردوی دانشجویی، به مقصد استهبان برگزار كرد .در این اردوی زیارتی- سیاحتی ، دانشجویان دختر ، به زیارت امامزاده پیر مراد (از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) ) رفتند وسپس از آبشار استهبان دیدن كردند.