معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز دوشنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه، بازگشت ریاست محترم دانشگاه از مكه مكرمه و بازدید از نمایشگاه فرهنگی هنری "راه امید"متقارن شد.طی این بازدید جناب آقای دكتر عسكری، جناب آقای دكتر نقدی و سایر مسئولین دانشگاه از نمایشگاه و سایر غرفه ها دیدن كردند.