معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز پنج شنبه مورخ 8/3/1393 مدیریت فرهنگی دانشگاه به همراه جمعی از دانشجویان فعال از خانواده شهید محسنی نیا بازدید نمودند.

در این نشست، مادر بزرگوار شهید محمد محسنی نیا در خصوص فرزند عزیز خود و جان فشانی ایشان در راه اسلام سخنانی به میان آوردند.

قرائت زیارت عاشورا بر معنویت جلسه افزود.

این برنامه كه با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با خصایص اخلاقی و عزت نفس شهدای میهن اسلامیمان می باشد، مورد استقبال جمع كثیری از آنان واقع شده است.