معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز سه شنبه مورخ 20/3/1393، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم فرهنگی، از دانشجویان معتكف دانشگاه تقدیر و تشكر به عمل آوردند.

در این جلسه از خصوصیات و معنویت مراسم پرفیض اعتكاف سخنانی به میان آمد.

در ادامه از همكاری و تلاش های پیگیر دانشجویان فعال قدردانی شد.

در پایان، اهدای صحیفه سجادیه به دانشجویان بر ارزش جلسه افزود.