معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز دوشنبه مورخ 26/3/1393 اولین جلشه شورای هم اندیشی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور، در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.
این جلسه که در راستای ارتقای سطح کیفی غرفه و فعالیت های فرهنگی دانشگاه برگزار شد، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر و کارشناسان و جمعی از دانشجویان فعال
 فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.
مقرر گردید، این جلسات در زمان های دیگر نیز ادامه یابد.