معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

روز یکشنبه مورخ 1/4/1393، جلسه هم اندیشی در خصوص مطرح نمودن شاخص های فرهنگی و قرآن و عترت، با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی، جناب آقای دکتر نقدی، مدیر فرهنگی، جناب آقای مهندس خالقی، کارشناسان فرهنگی، دبیران و اعضای فعال کانون ها و تشکل های دانشجویی، در محل سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با هدف ارتقای سطح فعالیت های قرآنی و فرهنگی از نظر کیفی و کمی تشکیل شد، که معاونت دانشجویی و فرهنگی به بیان انواع شاخص های ضروری در سطح ملی، کشوری و دانشگاهی پرداختند.

مدیر فرهنگی دانشگاه: آگاهی و آشنایی دانشجویان با شاخص های تعیین شده از سوی وزارت خانه امری است که موجب فعال نمودن و هدفمند کردن انگیزه و تلاش دانشجویان در زمینه قرآنی و فرهنگی می گردد.

در این نشست، دانشجویان فرهنگی، با شاخص های ضروری حوزه آشنا شدند.

در انتها نیز، دانشجویان حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بالا بردن سطح  برنامه ها و فعالیت ها پرداختند.