معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به نقل از وزارت بهداشت: همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان پنج نشست کارگاهی با حضور دبیران کانون های دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شد.

 در این نشست ها که با حضور دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سرپرست و کارشناسان مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت برگزار شد، دبیران کانون های قرآن و عترت به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به طرح مسائل و دغدغه های قرآنی دانشجویان پرداختند.

در ادامه این جلسات، انتخابات سالیانه مجمع قرآن و عترت دانشجویان علوم پزشکی کشور با حضور اعضای شورای عمومی مجمع قرآن و عترت انجام شد. از میان دانشجویان حاضر در جلسه 8 نفرکاندیدای حضور در مجمع قرآن و عترت دانشجویان شدند و به ارائه اهداف خود در زمینه فعالیت های دانشجویی مرتبط با قرآن و عترت پرداختند. در انتخابات صورت گرفته که با نظارت کارشناسان مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت انجام شد، پس از شمارش آرا،ابراهیم اکرمی از دانشگاه علوم پزشکی فسا،  سید جلیل عاقلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمد دانشگر از دانشگاه علوم پزشکی دزفول، ، محمد مغفوری از دانشگاه علوم پزشکی زنجان و محدثه گرانمایه پور از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حایز اکثریت آرا شدند و بدین ترتیب اعضای اصلی شورای مرکزی مجمع قرآن و عترت دانشجویان علوم پزشکی توسط دبیران دانشگاه های علوم پزشکی انتخاب گردیدند.

اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه پس از انتخابات، سید جلیل عاقلی را به عنوان دبیر مجمع قرآن و عترت دانشجویان، به مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت معرفی نمودند. لازم به ذکر است دبیر مجمع قرآن و عترت به عنوان نماینده دانشجویان علوم پزشکی در زمینه فعالیت های قرآنی شناخته می شود.