معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

انچمن خیریه دانشجویی باران با هماهنگی اداره تعالی فرهنگی دانشگاه، روز دوشنبه مورخ 26/8/1393، مراسم پخش فیلم خود را اجرا نمود.

خانم شكوفه هاشمی، دبیر این انجمن بیان داشت: این برنامه كه با جمع آوری هزینه مربوط به تهیه بلیط دانشجویان، با هدف گلریزان برای افراد نیازمند تدارك دیده شده بود، برگزار گردید.

دانشجویان از این امر خداپسندانه رضایت داشته و تمایل خود را جهت همیاری بیشتر این انجمن خیریه ابراز نمودند.