معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

بسمه تعالی

ضمن تشكر از كلیه شركت كنندگان محترم،‌ نتایج مرحله دانشگاهی بخش كتبی بیستمین جشنواره قرآن و عترت اساتید و كاركنان به شرح ذیل اعلام می گردد:

لازم به ذكر است كه طبق آیین نامه داخلی دانشگاه معیار انتخاب برگزیدگان بخش كتبی، كسب حداقل 70 امتیاز می باشد.

نتایج مرحله دانشگاهی بخش كتبی بیستمین جشنواره قرآن و عترت اساتید

الف- بخش كتبی قرآن

-          ترجمه و مفردات قرآنی

1-    علیرضا ابراهیمی نژاد

-          آشنایی با مفاهیم قرآنی

1-    فرزانه مباشری

ب- بخش كتبی عترت

-          احكام

1-    راحله ثابت سروستانی

2-   سعیده جعفری زاده

 

-          سیره معصومین(ع)

1-    فاطمه نوروزی

2-   سارا عبدالهی

نتایج مرحله دانشگاهی بخش كتبی بیستمین جشنواره قرآن و عترت كاركنان

الف- بخش كتبی قرآن

-          ترجمه و مفردات قرآنی

1-    صدیقه رضائیان

2-   سیده عاطفه موسوی

 

-          آشنایی با مفاهیم قرآنی

1-    هاجر گرمسیریان

2-   مجتبی خالقی

ب- بخش كتبی عترت

-          آشنایی با احادیث و ادعیه

1-    مجتبی خالقی

 

-          احكام

1-    فاطمه اكبری نسب

2-   فاطمه قناعتیان

 

-          سیره معصومین(ع)

1-    آمنه عسكری زاده