معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

اسامی دانشجویان اعزامی به اردوی زیارتی مشهد مقدس به شرح ذیل می باشد:

قابل توجه دانشجویان محترم:

خواهشمند است تا تاریخ شنبه 23/3/1394 جهت ثبت قطعی نام نویسی خود و پرداخت هزینه به اداره تعالی فرهنگی مراجعه فرمایید.

پس از تاریخ فوق و عدم ثبت قطعی توسط دانشجویان، اداره تعالی فرهنگی افراد جایگزین را به جای اسامی اعلام شده ، ثبت نام خواهد كرد.

رشته تحصیلی و ورودی نام و نام خانوادگی ردیف
پرستاری 92 سیده مریم پور احمد 1
پرستاری 92 هانیه عبدی 2
پرستاری 92 مریم احمدی 3
پرستاری 92 نجمه افشاری نژاد 4
اتاق عمل 91 عاطفه رزمجویی 5
هوشبری 91 مهسا محمدی 6
هوشبری 91 زهرا جوان بخت 7
هوشبری 91 نرجس عبدی 8
هوشبری 91 شیما رهبر عالم 9
هوشبری 91 نازنین ساجدی 10
هوشبری 91 راضیه جلالت 11
پزشکی 92 نیلوفر درویشی 12
پزشکی 92 المیرا خمیسی 13
علوم 92 مهسا حیدری 14
علوم 92 یگانه فیضی 15
پزشکی 92 سمیرا فاتحی 16
اتاق عمل 92 فرشته اخلاقی 17
پزشکی 92 بهاره عرفانیان 18
هوشبری 90 شیدا غفاری 19
پزشکی 92 کوثر روشنی 20
پزشکی 92 پریسا بادرنگین 21
پزشکی 92 مریم کاظم پور 22
پزشکی 92 لیلا میرحسینی 23
پزشکی 93 فاطمه ساریخانی 24
پرستاری 92 زهرا طالبی 25
پرستاری 92 زهره پاکپور 26
هوشبری 90 فاطمه مرادی 27
هوشبری 90 پریسا رضایی 28
بهداشت 92 حمیده زارعی 29
بهداشت 92 زهرا زارع 30
بهداشت 92 کبری عسکری 31
بهداشت 92 فاطمه آزاد خواه 32
اتاق عمل 91 سمانه امامی 33
پزشکی 92 ملیحه سجادی 34
پزشکی 92 نگین سعادت 35
پزشکی 92 نیلوفر قصرالدشتی 36
پزشکی 92 زهرا سادات مویدی 37
اتاق عمل 93 زهرا جوکار 38
اتاق عمل 93 فرناز عظیمی فر 39
بهداشت 92 شبنم سلیمی کوچی 40
هوشبری 93 عاطفه افتخاری فرد 41
بهداشت 91 سعیده رنجبر 42
بهداشت 91 سمیرا جعفری 43
پزشکی 92 مریم ابراهیم پور 44
پزشکی 92 زهرا عباسی 45
پزشکی 92 نیلوفر عابدین پور 46
اتاق عمل 91 زینب قلمکاری 47
اتاق عمل 91 سعیده حسینی 48
اتاق عمل 90 مریم صفری 49
هوشبری 90 مهسا مرادی 50
هوشبری 90 شیدا رضایی 51
  مرضیه فرجامی 52
  فاطمه غفاری 53
اتاق عمل 93 خاطره صبور 54
اتاق عمل 93 مریم مردانی 55
اتاق عمل 93 شیما طاهایی 56
پرستاری 93 الهه غضنفری 57
بهداشت92 عاطفه یوسفی 58
هوشبری 91 زینب محمدی 59
هوشبری 91 سولماز شهوند 60
اتاق عمل 91 نرجس دهقان 61
اتاق عمل 91 زهرا اشرافی 62
اتاق عمل 91 فاطمه فداییان 63
اتاق عمل 91 نسیبه دهقانی 64
اتاق عمل91 مینا غریبی 65
اتاق عمل 91 ریحانه شعبانی 66
پزشکی سها سلیمی 67
هوشبری 93 نگار جعفری 68
هوشبری 93 سیده راضیه هاشمی 69
هوشبری 93 سرور بشار 70
هوشبری 93 زهرا روشن ضمیر 71
پزشکی 92 فاطمه کشتکار 72
اتاق عمل 92 زهرا امید آباده 73
اتاق عمل 93 زهرا شریفی 74
اتاق عمل 93 فاطمه راستگو 75
اتاق عمل 92 فاطمه صالحی 76
اتاق عمل 92 سمانه محمودی 77
هوشبری91 سمیرا سادات باب الحوائجی 78
بهداشت 93 زهرا رعیت پیشه 79
پرستاری 93 فاطمه نجاتی 80
اتاق عمل  93 زهرا تاجور پور 81
بهداشت91 سمیرا جعفری 82
پزشكی92 صدف نامدارنیا 83
پزشكی91 زهرا اسكندری 84
هوشبری93 فاطمه صابری 85
بهداشت91 زهرا ملكی 86
بهداشت91 زهرا اكبرزاده 87
پرستاری92 مریم آقاجان زاده 88
پرستاری92 فرزانه احمدی 89
پرستاری92 سارا شمس الدینی 90
پرستاری92 سمیرا موصلی 91
اتاق عمل91 مریم اردالی 92
هوشبری92 سعیده رشیدی 93
هوشبری92 زهرا هادی زاده 94
پزشكی93 زهرا تابش 95
پزشكی93 طیبه رحیمی 96
بهداشت93 فاطمه نجاری 97
علوم93 فروغ نادری 98
هوشبری93 زهرا عفت پیشه 99
بهداشت92 الهه شیبانی 100
پزشكی93 فاطمه رضایی 101
پرستاری93 فهیمه دمیری 102
پرستاری93 زهرا قلی پور 103
پزشكی93 امینه نوروزی تنار 104
پزشكی93 زهرا كمالی 105
پرستاری92 فاطمه زارع پور 106
پرستاری91 سمیه جهان خواه 107
پرستاری90 راضیه نصیری 108
پرستاری90 فاطمه شفیعی 109
علوم91 افسانه محمدی رونیزی 110
علوم92 سیده سارا مرتضوی 111
اتاق عمل92 زهرا راستی 112
اتاق عمل92 سمانه محمودی 113
اتاق عمل92 ساناز زارع زاده 114
پرستاری93 درنا حق جو 115
پرستاری 92 الهه بهروزی نسب 116
بهداشت93 فاطمه سلمان نژاد 117
بهداشت91 شعله اسماعیلی 118
بهداشت91 راضیه اسدی 119
اتاق عمل91 سپیده اكبرپور 120
علوم 93 اسما کارگر 121
علوم 93 یگانه زارعی 122
هوشبری 92 ناهید امیری 123
  ناهید شایان 124
  عالیه نیرویی 125
هوشبری 93 مرضیه فضلی نسب 126