معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

به منظور گسترش فرهنگ قرآنی و شناسایی استعداد ها و علاقمندان به فعالیتهای قرآنی در بین اساتید و كاركنان در واحدهای تابعه دانشگاه ، اولین جلسه رابطین قرآنی دانشگاه در تاریخ دوشنبه 11/3/94 در محل سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه كه با حضور رابطین قرآنی معاونت های آموزشی،‌ تحقیقات، ‌توسعه، غذا و دارو، بیمارستان ولیعصر(عج) و بیمارستان شریعتی تشكیل گردید پس از تلاوت قرآن، آقای مهندس رشیدی سرپرست اداره قرآن و عترت دانشگاه در خصوص هدف از برگزاری جلسه توضیحاتی ارائه نمودند و سپس جناب آقای دكتر نقدی معاون محترم فرهنگی دانشجویی ضمن خوشامد گویی به مدعوین در خصوص پتانسیلهای زیاد دانشگاه در فعالیتهای قرآنی و  لزوم همكاری سایر واحدهای دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف قرآنی دانشگاه سخنانی ایراد نمودند. سپس دستور جلسه قرائت و پیشنهادات اعضا در خصوص موضوعات مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.