معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان اعزامی به بیستمین جشنواره قرآن و عترت 
قابل ذكر است كه سهمیه دانشجویی اعلام شده توسط مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت تعداد 6 نفر در بخش شفاهی و به ازای هر 50 نفر ثبت نام كننده یك نفر در بخش كتبی می باشد.

رشته نام و نام خانوادگی

بخش

کتبی/ شفاهی

ترتیل محمد صادق وزیری شفاهی
حفظ 10 جزء محمد نجاتی شفاهی
تحقیق زهرا كرمی زاده شفاهی
ترتیل زهره نوح پیشه شفاهی
حفظ 5 جزء زهرا قاسمی شفاهی
حفظ 20 جزء فاطمه زارعپور شفاهی
ترجمه و مفردات زهرا اسكندری كتبی
آشنایی با مفاهیم قرآنی محمد رضا شیوخی كتبی
سیره معصومین(ع) زهرا ابراهیمی كتبی
آشنایی با احادیث و ادعیه زهرا عباسی كتبی
احكام ندا اكبری كتبی