معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

سرپرست اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشكی فسا، آقای علی اكبر رشیدی اظهار داشتند:
از میان 63 دانشجوی شركت كننده در بخش كتبی مرحله دانشگاهی بیستمین جشنواره قران و عترت نفرات برگزیده به شرح ذیل اعلام می گردد:

بخش كتبی قران كریم

الف- رشته ترجمه و مفردات:

1-    زهرا اسكندری

2-    ‌عادل جوكار

3-    ‌نیلوفر عابدین پور 

ب- رشته آشنایی با مفاهیم قرآنی:

1-    محمد رضا شیوخی

2-    پریوش كوه پیما

3-    ‌فاطمه خدا بخشی 

بخش كتبی عترت

الف- رشته سیره معصومین(ع):

1-    زهرا ابراهیمی

2-   عباس شاهی

3-  زینب احمدی فرد 

ب- رشته آشنایی با احادیث و ادعیه:

1-    زهرا عباسی

2-    محمد نجاتی 

ج- رشته احكام:‌

1-    ندا اكبری

2-    لیلا فولاد فر

3-    عاطفه ریاست   

 

نتایج آزمون شفاهی قرآن و عترت دانشجویان در بخش برادران

الف- رشته ترتیل

1-   محمد صادق وزیری

2-    سجاد بیداد

3-  محمد امین مرادی شیبانی

ب- رشته حفظ  10 جزء

1-    محمد نجاتی

نتایج آزمون شفاهی قرآن و عترت دانشجویان در بخش خواهران

الف- رشته تحقیق

1-    زهرا كرمی زاده

2-   ساغر وجدی

ب- رشته ترتیل

1-    زهره نوح پیشه

2-   طاهره میرزایی

3-  سمیه انصاری

ج- رشته حفظ یك جزء

1-    فهیمه دمیری

2-   نیلوفر عابدین زاده

د- رشته حفظ 5 جزء

1-    زهرا قاسمی

ه- رشته حفظ 20 جزء

1-    فاطمه زارعپور

 

نتایج آزمون شفاهی قرآن و عترت اساتید و كاركنان در بخش برادران

الف- رشته تحقیق

1-    موسی كریم

2-   یوسف علیپوریان

3-  سید محمد رضا منصوری

ب- رشته ترتیل

1-    مجتبی خالقی

2-   عبدالعظیم كریمی زاده

3-  علی كوهی

ج- رشته حفظ 5 جزء

1-    علی اكبر رشیدی

د- رشته اذان

1-    موسی كریم

2-   یوسف علیپوریان

3-  مجتبی خالقی

 

نتایج آزمون شفاهی قرآن و عترت اساتید و كاركنان در بخش خواهران

الف- رشته تحقیق

1-    نرگس نصیری

2-   طاهره كارگر

ب- رشته ترتیل

1-    سیده عاطفه موسوی

2-   ملیحه عسكری

3-  لیلا مجیدی كیا

ج- رشته حفظ 5 جزء

1-    فاطمه فیروزی