معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

آزمون بخش کتبی قرآن اعم از رشته های آشنایی با مفاهیم قرآنی، ترجمه و مفردات قرآنی و بخش كتبی عترت اعم از سیره معصومین(ع)، آشنایی با احادیث و ادعیه ، احکام ویژه دانشجویان در روز های سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم اردیبهشت ماه 94 برگزار گردید كه تعداد سوالات در هر یک از آزمون ها 40 سئوال چهار گزینه ای( دارای نمره منفی) و 2 سئوال تشریحی بود.  آزمون شفاهی قرآن و عترت اعم از رشته های تحقیق، ترتیل، حفظ و اذان در بخش اساتید، كاركنان و دانشجویان در روز سه شنبه 8 اردیبهشت 94 در دو بخش برادران و خواهران بطور جداگانه برگزار گردید.

لازم به ذكر است زمان آزمون كتبی قرآن و عترت اساتید و كاركنان متعاقبا اعلام می گردد.