معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی :

طی مسابقه عکاسی برگزار شده توسط کانون هنر دانشگاه با موضوع دانشجو و امتحان، اسامی برگزیدگان به شرح ذیل می باشد:

1-خانم فرزانه محمدیان فر     رشته اتاق عمل 92

2-آقای محمدسعید غلامی     رشته علوم آزمایشگاهی90

3-آقای کاظم چمی               رشته علوم آزمایشگاهی91

دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت جوایز خود به اداره تعالی مراجعه نمایند.