معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

این کارگاه آموزشی دو روزه با هدف افزایش دانش و آگاهی و مهارت افزایی مدیران مسئول و سردبیران نشریات قرآنی و همچنین ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی فعالیت های نشریات قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

از دانشگاه علوم پزشكی فسا، سركار خانم سیده زهرا عباسی و سركار خانم سمیرا اخترفر از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه در این كارگاه ها حضور یافتند.

در این كارگاه ها نحوه انجام مصاحبه،  خبر در نشریات و مبحث مخاطب شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، كه طی نشستی با مدیران مسئول و سردبیران نشریات قرآنی كشور و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی در خصوص موارد و مشكلات مربوط به نشریات دانشگاهی سخنانی به میان آمد.