معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

نشریه "یك یك پنج" به صاحب امتیازی مركز فوریت های پزشكی فسا و مدیرمسئولی و سردبیری آقای دكتر مجید نجفی كلیانی، سرپرست مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی در كمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی مطرح و موفق به اخذ مجوز گردید.